Mela haluaa suurempia yksiköitä

09.01.2020

Lomituksen paikallisyksikkörakenteen kehittäminen

 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) teki aiemmin tänä vuonna kyselyn lomituksen toimeksiantosopimuksen tehneille kunnille niiden kiinnostuksesta laajemman lomitusalueen hoitamiseen mahdollisten paikallisyksiköiden yhdistämisten johdosta.

Kyselyn taustalla on lomituspalveluihin oikeutettujen maatalousyrittäjien määrän väheneminen kotieläintuotannon voimakkaan rakennekehityksen seurauksena ja sitä kautta tarve yhdistää nykyisiä lomituksen paikallisyksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi lomituspalvelujen toiminnan turvaamiseksi ja laadukkaiden palvelujen varmistamiseksi.

 

Melan kyselyyn vastasi 39 kuntaa 41 toimeksiantosopimuksen tehneestä kunnasta. Tulosten mukaan pääosa kunnista (34 kuntaa) on kiinnostunut laajentamaan lomituspalveluiden toiminta-aluettaan.

Näistä neljä katsoi, että oikea aika laajentumiselle on vasta myöhemmin, kun hallituksen suunnitelmat lomituspalvelujen osalta ovat selvillä. Neljä kuntaa esitti laajentumisen reunaehdoksi hallintokustannusten nykyistä suuremman/täyden kompensaation. Viidessä kunnassa ei ole halukkuutta alueen laajentamiseen.

Kunnat nostivat vastauksissaan esiin, että suuremmissa yksiköissä pystyttäisiin paremmin turvaamaan riittävät resurssit hallinnossa ja sijaisjärjestelyissä, kouluttamaan henkilökuntaa ja kehittämään toimintaa.

Suuremman yksikön uskotaan turvaavan paremmin laadukkaat palvelut ja olevan myös vetovoimaisempi työpaikka lomittajille. Lomituspalvelut koetaan kunnissa tärkeänä osana maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa ja erityisesti maaseutumaisten kuntien/kaupunkien toimintastrategiaan hyvin sopivina.

Melan tavoitteena on suunnitella vuoden 2020 aikana tuleva lomitusalueiden rakenne tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen.

Mela katsoo, että toiminnan turvaamiseksi paikallisyksiköiden on minimissään tuotettava keskimäärin 40 000-50 000 lomituspäivää (erityissyistä tästä voidaan poiketa). Yksiköt voivat olla myös huomattavasti tätä suurempia.

Mela ottaa suunnittelussa huomioon kuntien näkemykset tarkoituksenmukaisten alueiden muodostamiseksi. Saimme kyselyssämme myös jonkin verran konkreettisia ehdotuksia uusista lomituspalvelualueista, mutta halutessanne teillä on mahdollisuus tehdä tarkentava ehdotus Melan tavoitteeksi asettama lomituspäivien minimi-määrä huomioon ottaen, -toteaa Mela paikallisyksiköille lähetetyssä kirjeessä.

Yhteistyö kuntien välillä on toivottavaa jo toiminnan suunnitteluvaiheessa.

 

01.04.2020Kunta-alan neuvottelut jatkuvat perjantaina
01.04.2020Vanha sopimus on edelleen voimassa kaikilta osin ja sitä sovelletaan toistaiseksi.
31.03.2020Kunta-alan neuvottelijat pyytävät valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet sovitteluun
24.03.2020Lomituslainsäädännön uudistaminen 2020
20.03.2020Kevätkokousristeily peruuntuu
19.03.2020Voiko työnantaja muuttaa työvuoroluetteloa koronan vuoksi?
17.03.202011 usein kysyttyjä kysymystä koronaan liittyen
16.03.2020Seuraa lomitusseminaaria verkkolähetyksenä
12.03.2020Kevätkokousristeily peruuntuu?
11.03.2020Mela: Koronavirukseen varautuminen maataloudessa

Siirry arkistoon »