Työaikakorvaukset pitää merkitä työvuoroluetteloon

12.11.2019

Monessa paikallisyksikössä työaikakorvauksia, toiselta nimeltä erilliskorvausvapaa annetaan vapaana, eikä makseta rahana.

Työnantaja voi yksipuolisesti päättää, maksetaanko rahana vai annetaanko ne vapaana.

 

Sopimuksen mukaan, vapaa-aikakorvauksen määrä ja sijainti tulee eriteltynä käydä ilmi vahvistetusta työvuoroluettelosta. Jokaisen jäsenen tulee siten valvoa, että ne todella merkitään työvuoroluetteloon täsmällisin kellonajoin.

Siis kaikki tulee eritellä, missä annetaan sunnuntaityökorvaus, missä lauantai, ilta- jne. täsmällisine kellonaikoineen.

 

Mikäli työntekijän vahvistettuun työvuoroluetteloon on merkitty ylityötä korvattavaksi vapaana ja työntekijä sairastuu ennen vapaa-aikakorvauksen alkamista, siirtyy sairausloman ajalle merkitty ylityön vapaa-aikakorvaus annettavaksi myöhemmin 23 §:n 5 momentin mukaisena ajankohtana tai siitä suoritetaan työnantajan harkinnan mukaan tarkoitettu rahakorvaus.

Mikäli työntekijä sairastuu ylityökorvausvapaan aikana, vapaa-aikakorvaus siirtyy sairastumista seuraavan päivän alusta lukien annettavaksi myöhemmin tai korvattavaksi rahana kuten edellä on määrätty.

Soveltamisohje;

Muut työaikaluvussa tarkoitetut vapaa-aikakorvaukset eivät siirry myöhemmin annettavaksi.

04.12.2019Lomituspalvelut 45-vuotta
03.12.2019Hallitus kaatui, miten käy lomitusuudistuksen?
27.11.2019Työnantajan tapaturmaluettelo
25.11.2019Puhelinkorvaus kaikille maatalouslomittajille
20.11.2019Talvipäivät tahkolla
19.11.2019Ministeri Krista Kiuru lupaa laittaa maatalouslomituksen vihdoin kuntoon ? "Minulle ei riitä, että 20 vuotta on puhuttu, nyt on myös tehtävä"
13.11.2019Mitä käräjäoikeuden päätös kiky-tunneista merkitsee?
12.11.2019Työaikakorvaukset pitää merkitä työvuoroluetteloon
11.11.2019Ypäjän lomitukset siirtyvät Sysmään
08.11.2019Kiky-tunnit laittomia?

Siirry arkistoon »