Työaikakorvaukset pitää merkitä työvuoroluetteloon

12.11.2019

Monessa paikallisyksikössä työaikakorvauksia, toiselta nimeltä erilliskorvausvapaa annetaan vapaana, eikä makseta rahana.

Työnantaja voi yksipuolisesti päättää, maksetaanko rahana vai annetaanko ne vapaana.

 

Sopimuksen mukaan, vapaa-aikakorvauksen määrä ja sijainti tulee eriteltynä käydä ilmi vahvistetusta työvuoroluettelosta. Jokaisen jäsenen tulee siten valvoa, että ne todella merkitään työvuoroluetteloon täsmällisin kellonajoin.

Siis kaikki tulee eritellä, missä annetaan sunnuntaityökorvaus, missä lauantai, ilta- jne. täsmällisine kellonaikoineen.

 

Mikäli työntekijän vahvistettuun työvuoroluetteloon on merkitty ylityötä korvattavaksi vapaana ja työntekijä sairastuu ennen vapaa-aikakorvauksen alkamista, siirtyy sairausloman ajalle merkitty ylityön vapaa-aikakorvaus annettavaksi myöhemmin 23 §:n 5 momentin mukaisena ajankohtana tai siitä suoritetaan työnantajan harkinnan mukaan tarkoitettu rahakorvaus.

Mikäli työntekijä sairastuu ylityökorvausvapaan aikana, vapaa-aikakorvaus siirtyy sairastumista seuraavan päivän alusta lukien annettavaksi myöhemmin tai korvattavaksi rahana kuten edellä on määrätty.

Soveltamisohje;

Muut työaikaluvussa tarkoitetut vapaa-aikakorvaukset eivät siirry myöhemmin annettavaksi.

16.09.2020Enemmän irti Jytystä
16.09.2020Varaa majoitus kevät- ja syyskokoukseen
08.09.2020Ministeri nimesi lomitushallinnon työryhmän
08.09.2020Työaikakorvaukset suunniteltava ennakkoon
07.09.2020"Lomituspalvelujen tulevaisuus - Lomituslainsäädännön uudistaminen" 18.3.2020 jälkeen käyty julkinen keskustelu Otakantaa.fi -palvelussa.
04.09.2020Työryhmä tarkastelemaan maatalouslomituksen hallintomalleja
01.09.2020Ilmianna loistolomittaja -kampanja käynnistyy 1.10.2020
08.08.2020Tahkolla LM-kurssilla muutama paikka vapaana
06.08.2020Ohjelma Iisalmen kokousviikonloppuun
30.07.2020Kiky-tunnit poistuu elokuun lopussa

Siirry arkistoon »