Työaikakorvaukset pitää merkitä työvuoroluetteloon

12.11.2019

Monessa paikallisyksikössä työaikakorvauksia, toiselta nimeltä erilliskorvausvapaa annetaan vapaana, eikä makseta rahana.

Työnantaja voi yksipuolisesti päättää, maksetaanko rahana vai annetaanko ne vapaana.

 

Sopimuksen mukaan, vapaa-aikakorvauksen määrä ja sijainti tulee eriteltynä käydä ilmi vahvistetusta työvuoroluettelosta. Jokaisen jäsenen tulee siten valvoa, että ne todella merkitään työvuoroluetteloon täsmällisin kellonajoin.

Siis kaikki tulee eritellä, missä annetaan sunnuntaityökorvaus, missä lauantai, ilta- jne. täsmällisine kellonaikoineen.

 

Mikäli työntekijän vahvistettuun työvuoroluetteloon on merkitty ylityötä korvattavaksi vapaana ja työntekijä sairastuu ennen vapaa-aikakorvauksen alkamista, siirtyy sairausloman ajalle merkitty ylityön vapaa-aikakorvaus annettavaksi myöhemmin 23 §:n 5 momentin mukaisena ajankohtana tai siitä suoritetaan työnantajan harkinnan mukaan tarkoitettu rahakorvaus.

Mikäli työntekijä sairastuu ylityökorvausvapaan aikana, vapaa-aikakorvaus siirtyy sairastumista seuraavan päivän alusta lukien annettavaksi myöhemmin tai korvattavaksi rahana kuten edellä on määrätty.

Soveltamisohje;

Muut työaikaluvussa tarkoitetut vapaa-aikakorvaukset eivät siirry myöhemmin annettavaksi.

27.01.2020Suojavaatteiden pesurahaan korotus
24.01.2020Lomituslainsäädännön seminaari
16.01.2020Maatalouslomittaja-lehti ilmestyy helmikuun alussa
15.01.2020Matkakustannusten korvaukset 2020
09.01.2020Mela haluaa suurempia yksiköitä
08.01.2020Talvipäivät Tahkolla
07.01.2020Lomarahan vaihtaminen vapaaksi vai lomautus?
23.12.2019Paista kinkku jäisenä!
19.12.2019Osa-aikaisen työntekijän ylityökynnys
18.12.2019Huomio ylityö arkipyhäjaksolla/viikolla

Siirry arkistoon »