Ministeri nimesi lomitushallinnon työryhmän

08.09.2020

Maatalouslomituksen hallintomalleja tarkasteleva työryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän tarkastelemaan maatalouslomituksen hallintomalleja. Työryhmän toimikausi on 7.9.2020 – 26.3.2021.

 

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteet:
Työryhmän tavoitteena on tarkastella maatalouslomituksen nykyistä hallintoa ja selvittää sille vaihtoehtoisten hallintomallien toimivuutta. Työryhmä suosittelee tarkoituksenmukaisimpia hallintomalleja jatkovalmisteluun ottaen työssään huomioon maakuntien tehtäviä koskevat linjaukset.


Tehtävät:
Työryhmän tehtävänä on tarkastella maatalouslomituksen nykyistä hallintoa ja selvittää sille vaihtoehtoisia hallintomalleja. Työryhmä analysoi ja kirjaa ylös eri hallintomallien piirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia maatalouslomituksen sujuvan toiminnan näkökulmasta. Työryhmällä on pysyviä asiantuntijoita ja lisäksi työryhmä kerää tietoa kuulemalla muita asiantuntijoita muun muassa työpajoissa. Tarkastelun päätteeksi työryhmä suosittelee tarkoituksenmukaisimpia hallintomalleja jatkovalmisteluun ottaen työssään huomioon maakuntien tehtäviä koskevat linjaukset.

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän tarkastelemaan maatalouslomituksen hallintomalleja. Työryhmän toimikausi on 7.9.2020 – 26.3.2021.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan lomituslainsäädäntö uudistetaan. Uudistuksen yhtenä osana tarkastellaan maatalouslomituksen nykyistä hallintoa ja selvitetään sille vaihtoehtoisten hallintomallien toimivuutta ja tarvittaessa uudistetaan hallintoa.

Nykyisen hallinnon muodostavat sosiaali- ja terveysministeriön ohella Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja toimeksiantosopimuksin toimivat kuntien paikallisyksiköt. Aikaisemmassa valmistelussa maatalouslomitusta suunniteltiin siirrettäväksi maakuntien tehtäväksi. Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti valtioneuvosto on käynnistänyt parlamentaarisen selvitystyön, jossa tarkastellaan monialaisten maakuntien roolia ja asemaa sekä niille siirrettävissä olevia tehtäviä. Eri vaihtoehtojen tarkastelu maatalouslomituksen hallinnon järjestämiseksi on tarpeen, jotta maatalouslomituksen sujuva toiminta voidaan varmistaa kaikissa olosuhteissa.

Maatalouslomituksen hallinnon erilaisia malleja on ideoitu muun muassa maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportissa vuonna 2015 (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:40) sekä sosiaali- ja terveysministeriön lomituslainsäädännön uudistusta koskevassa seminaarissa 18.3.2020.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja:

Erityisasiantuntija Mikko Rissanen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

Johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämari, KT Kuntatyönantajat

Lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry

Toiminnanjohtaja Raimo Kivineva, Maatalouslomittajat ry

(Varajäsen: Varapuheenjohtaja, maatalouslomittaja Marika Puhakka, Maatalouslomittajat ry)

Johtaja Päivi Wallin, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

Erityisasiantuntija, maaseudun kehittäminen ja pienkunta-asiat Taina Väre, Suomen Kuntaliitto ry

Ordförande Mats Nylund, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.

 

Pysyvät asiantuntijat:

Lomituspäällikkö Salla Heinonen, Tohmajärven kunta Keski-Karjalan lomituspalvelut

Lomituspäällikkö Sisko Ojala, Agrikumppanit Oy

Asiantuntijasihteerit: Hallitussihteeri Anne Vänskä, Sosiaali- ja terveysministeriö

Kehityspäällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

 

 

16.09.2020Enemmän irti Jytystä
16.09.2020Varaa majoitus kevät- ja syyskokoukseen
08.09.2020Ministeri nimesi lomitushallinnon työryhmän
08.09.2020Työaikakorvaukset suunniteltava ennakkoon
07.09.2020"Lomituspalvelujen tulevaisuus - Lomituslainsäädännön uudistaminen" 18.3.2020 jälkeen käyty julkinen keskustelu Otakantaa.fi -palvelussa.
04.09.2020Työryhmä tarkastelemaan maatalouslomituksen hallintomalleja
01.09.2020Ilmianna loistolomittaja -kampanja käynnistyy 1.10.2020
08.08.2020Tahkolla LM-kurssilla muutama paikka vapaana
06.08.2020Ohjelma Iisalmen kokousviikonloppuun
30.07.2020Kiky-tunnit poistuu elokuun lopussa

Siirry arkistoon »