Työaikakorvaukset suunniteltava ennakkoon

08.09.2020

Mikä tässä on niin vaikeaa?

Sopimusmääräykset on ollut voimassa useita vuosia, siitä huolimatta paikallisyksiköillä ei ole tietoa, miten työaikakorvaukset tulee merkitä työvuoroluetteloon. Toisaalta ei jostain syystä myöskään haluta selvittää asiaa, mennään siitä yli mistä aita on matalin.

Lähtökohta on selvä, voimassa oleva sopimus sitoo molempia osapuolia. Työntekijöitä ja  työnantajaa. Nyt on kysymys siitä, noudattavatko kaikki paikallisyksiköt sopimusta em. osin?

Työntekijöiden osalta heidän tulee voida tarkistaa vapaana annettavat työaikakorvaukset. En väitä, että niitä tahallaan kukaan pimittää. Mutta kun työntekijä ei voi niitä tarkistaa, syntyy hänelle välittömästi negatiivinen ajatus, -työnantaja pimitti…

Tästä syntyy vahva epäilys ja se vaikuttaa koko työyhteisöön. Työnantajalla on oikeus antaa työaikakorvaukset vapaana. Mutta työnantajalla on velvollisuus myös merkitä ne työvuoroluetteloon kuten sopimus edellyttää.


 Työaikakorvaukset tulee suunnitella ennakkoon maatalouslomittajan työvuorolistaan joka annetaan lomittajalle tiedoksi viikkoa aikaisemmin jakson alkamista. Työaikakorvaukset tulee suunnitella siten, että ne sijoitetaan jakson tietyille kalenteripäiville.

Vapaa-aikakorvauksen määrä ja sijainti tulee eriteltynä käydä ilmi vahvistetusta työvuoroluettelosta.

 

 

Lisäksi pitää muistaa, että työaikakorvaukset tulee maksaa rahassa tai antaa vapaana viimeistään jakson päättymisestä seuraavan kalenterikuukauden aikana.

Vain ja ainoastaan erillisellä työnantajan ja lomittajan välisellä sopimuksella vapaat voidaan antaa 4 kuukauden aikana. Asiasta pitää olla selkeä näyttö, että näin on sovittu.

 

 

Työaikakorvauksista pitää käydä ilmi, minkä jakson vapaista on kysymys ja erotella eri korvausmuodot.

Työntekijällä pitää siis olla mahdollisuus tarkistaa tunnit.

Mikäli ylityö korvataan vapaana ja lomittaja sairastuu ennen ylityövapaan antamista, siirtyy vapaa myöhemmin pidettäväksi. Mikäli lomittaja sairastuu ylityövapaan aikana, vapaa-aikakorvaus siirtyy sairastumista seuraavan päivän alusta lukien. Muut työaikakorvaukset eivät siirry myöhemmäksi, vaan ne ns. palaa alle.

 

 

Työvuoroluetteloon suunniteltu vapaa-aikakorvaus ei ole työaikaa. Jos sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jolle on suunniteltu työaikakorvauksia annettavaksi vapaana, tehdään suunniteltua enemmän tunteja, siirtyy vastaava määrä vapaa-aikakorvauksia annettavaksi vapaana myöhemmin tai suoritetaan rahakorvaus.

 

Jokainen työnantaja päättää itsenäisesti miten työaikakorvaukset merkitään työvuoroluetteloon. Kunhan niiden määrä ja sijainti on eriteltynä.

 

 

Esimerkki:

 

1.-3.9 sunnuntaityökorvaus jaksolta 9 yhteensä 10 tuntia

4.9 lauantaityökorvaus jaksolta 9 yhteensä 6 tuntia 12 min.

7.9 ja 8.9 sekä 10.9 erilliskorvausvapaa iltatyötä jaksolta 9 yhteensä 12 tuntia

15.9 ylityökorvaus jaksolta 9 yhteensä 2 tuntia

 

 

 

 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä

 

Työaikakorvaus = EKV erilliskorvausvapaa = vapaa-aikakorvaus

 

Raimo Kivineva

toiminnanjohtaja

16.09.2020Enemmän irti Jytystä
16.09.2020Varaa majoitus kevät- ja syyskokoukseen
08.09.2020Ministeri nimesi lomitushallinnon työryhmän
08.09.2020Työaikakorvaukset suunniteltava ennakkoon
07.09.2020"Lomituspalvelujen tulevaisuus - Lomituslainsäädännön uudistaminen" 18.3.2020 jälkeen käyty julkinen keskustelu Otakantaa.fi -palvelussa.
04.09.2020Työryhmä tarkastelemaan maatalouslomituksen hallintomalleja
01.09.2020Ilmianna loistolomittaja -kampanja käynnistyy 1.10.2020
08.08.2020Tahkolla LM-kurssilla muutama paikka vapaana
06.08.2020Ohjelma Iisalmen kokousviikonloppuun
30.07.2020Kiky-tunnit poistuu elokuun lopussa

Siirry arkistoon »