Työryhmä tarkastelemaan maatalouslomituksen hallintomalleja

04.09.2020

Keskeisintä on se, kuka tai mikä tuottaa palvelut jatkossa. Yksi tärkeä näkökulma on, että lomituspalvelut ovat sosiaalipalveluja. Siitä näkökulmasta yritystoiminta sopii huonosti tähän järjestelmään.  Tarvitsemme jatkossakin julkisen tai yhteiskunnallisen palvelujen tuottajan tuottamaan tasapuolisia, laadukkaita ja kaikkien asiakkaiden saatavilla olevia palveluja. Riippumatta siitä, onko tila ns. “hankala” vai todella helppo ja miellyttävä.

 

Yksittäiselle maatalouslomittajalle hallinnon uudistus ei vaikuta paljokaan, palkanmaksajan vaihtuminen ei vaikuta heidän työhönsä. Vaikka hallinto uudistetaan, lomitettavat tilat eivät katoa lähiympäristöstä sen vuoksi. Tilanne voi olla osalla päinvastainen. Nykyisen naapuriyksikön alueella voisi olla lähempänä tiloja jo nyt.

Maatalouslomittajien työmatkat ovat pidentyneet vuosittain, ja pitenevät yhä. Tämä johtuu siitä, että tiloja on entistä harvemmassa ja yrittäjän sekä lomittajien toiveiden yhteensovittaminen on hankalaa.

 

Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että jatkossa noin 10 kuntaa hoitaisivat lomituksen järjestämisen koko maassa. Se edellyttää kuitenkin, että ne kymmenen halukasta kuntaa haluaa hoitaa palveluja ja ottaa vastuulleen toiminnasta aiheutuvan riskin. Keskeinen ongelma on se, että toimeksiantosopimuksen tehnyt kunta vastaa riskistä yksin, ei yhteisesti muiden yksikköön kuuluvien kuntien kanssa.

 

 

Hallinnon ja palvelujen järjestämiseksi on vaihtoehtoja

 Ajatus yhteiskunnallisesta ns. voittoa tavoittelemasta yrityksestä kiehtoo. Siinä voisi olla mukana esim. MELA, PRO AGRIA, Maatalouslomittajat ry jne. Kaikki lomituspalvelun työntekijät olisivat yrityksen palveluksessa. Yritys vastaisi lomitustoiminnan kaikista tehtävistä, todellisista kuluista, eikä niitä vyörytettäisi peruskunnille tai toisinpäin.

Kolmas kiehtova vaihtoehto olisi, että Mela vastaisi maatalouslomituksen viranomaispäätöksistä ja palvelujen antamisesta.  Käytännössä koko lomitushenkilöstö olisi Melan palveluksessa. Tässä vaihtoehdossa päätöksenteko tehostuisi ja toiminta yhdenmukaistuisi merkittävästi. Takaisinperintöjä ei tulisi paikalliselle tasolle, koska Mela tekee päätökset ja valvoo niitä.

 Kun viranomaispäätösten tarve vähenee, Melaan voitaisiin keskittää viranomaispäätökset. Tällöin päätökset ja toiminta yhdenmukaistuisivat.

Työryhmä asetetaan syyskuun alussa

 Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan lomituslainsäädäntö uudistetaan. Uudistuksen yhtenä osana tarkastellaan maatalouslomituksen nykyistä hallintoa ja selvitetään sille vaihtoehtoisten hallintomallien toimivuutta ja tarvittaessa uudistetaan hallintoa.

 

Nykyisen hallinnon muodostavat sosiaali- ja terveysministeriön ohella Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja toimeksiantosopimuksin toimivat kuntien paikallisyksiköt. Aikaisemmassa valmistelussa maatalouslomitusta suunniteltiin siirrettäväksi maakuntien tehtäväksi. Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti valtioneuvosto on käynnistänyt parlamentaarisen selvitystyön, jossa tarkastellaan monialaisten maakuntien roolia ja asemaa sekä niille siirrettävissä olevia tehtäviä. Eri vaihtoehtojen tarkastelu maatalouslomituksen hallinnon järjestämiseksi on tarpeen, jotta maatalouslomituksen sujuva toiminta voidaan varmistaa kaikissa olosuhteissa.

 

Maatalouslomituksen hallinnon erilaisia malleja on ideoitu muun muassa maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportissa vuonna 2015 (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:40) sekä sosiaali- ja terveysministeriön lomituslainsäädännön uudistusta koskevassa seminaarissa 18.3.2020.

 

Työryhmän tehtävänä on tarkastella maatalouslomituksen nykyistä hallintoa ja selvittää sille vaihtoehtoisia hallintomalleja.

 Työryhmä analysoi ja kirjaa ylös eri hallintomallien piirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia maatalouslomituksen sujuvan toiminnan näkökulmasta. Työryhmällä on pysyviä asiantuntijoita ja lisäksi työryhmä kerää tietoa kuulemalla muita asiantuntijoita muun muassa työpajoissa. Tarkastelun päätteeksi työryhmä suosittelee tarkoituksenmukaisimpia hallintomalleja jatkovalmisteluun ottaen työssään huomioon maakuntien tehtäviä koskevat linjaukset.

Työryhmän jäsenistä on esitys olemassa ministerille, kun ministeri Krista Kiuru kiireiltään ehtii, työryhmä nimetään virallisesti lähiaikoinna.

 

 

 

 

Raimo Kivineva

Toiminnanjohtaja

16.09.2020Enemmän irti Jytystä
16.09.2020Varaa majoitus kevät- ja syyskokoukseen
08.09.2020Ministeri nimesi lomitushallinnon työryhmän
08.09.2020Työaikakorvaukset suunniteltava ennakkoon
07.09.2020"Lomituspalvelujen tulevaisuus - Lomituslainsäädännön uudistaminen" 18.3.2020 jälkeen käyty julkinen keskustelu Otakantaa.fi -palvelussa.
04.09.2020Työryhmä tarkastelemaan maatalouslomituksen hallintomalleja
01.09.2020Ilmianna loistolomittaja -kampanja käynnistyy 1.10.2020
08.08.2020Tahkolla LM-kurssilla muutama paikka vapaana
06.08.2020Ohjelma Iisalmen kokousviikonloppuun
30.07.2020Kiky-tunnit poistuu elokuun lopussa

Siirry arkistoon »