Ajankohtaista Melasta

05.05.2020

Ajankohtaista koronatilanteesta lomituksen näkökulmasta

 

Hallitus kertoi 4.5.2020 liikkumisrajoitusten hallitusta ja asteittaisesta purkamisesta. Sisärajoja Schengen-alueella avataan työmatkaliikenteelle 14.5. alkaen. Odotamme vielä tarkempia ohjeita esimerkiksi Virosta tulevien lomittajien omaehtoisesta 14 päivän karanteenista.

Pandemiaa ei ole voitettu ja maataloudessa on edessä työhuippu. Kehotamme kiinnittämään erityistä huomiota maatalousyrittäjien ja lomittajien terveyden suojelemiseen. Huolehtikaa siitä, että lomittajat edelleen noudattavat terveysviranomaisten ohjeita hygienian, suojautumisen ja kontaktien välttämisen suhteen.

Tämän hetkisten THL:n ohjeiden mukaan koronatestausta lisätään epidemian leviämisen rajaamiseksi. THL:n mukaan näyte COVID-19-tutkimusta varten otetaan kaikilta henkilöiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla lääkärin arvion perusteella on aihetta epäillä koronavirustartuntaa.

Olemme vieneet nettisivuillemme Koronavirus ja Mela-turva -kohtaan Lomituspalvelujen alle listauksen Miten minun kannattaa varautua maatilallani, jotta lomitus toimisi mahdollisimman hyvin koronaviruksen levitessä.

 

Älypuhelinten hankinta lomittajien ja työnantajan väliseen viestintätarpeeseen

Koronakriisi on kärjistänyt nopean viestinnän tarpeen maatalouslomittajien ja heidän esimiestensä välillä. Maatalouslomittajien ja lomituksen hallintohenkilöstön välisen viestinnän parantamisen ja nykyaikaistamisen arvioidaan myös edistävän maatalouslomittajien työhyvinvointia ja luovan uusia mahdollisuuksia lomitustoiminnan kehittämiselle.

Siksi Mela päätti, että paikallisyksiköille, jotka hankkivat vakinaisille lomittajilleen älypuhelimet, korvataan puhelinten hankintakustannuksia enintään 150 euroa (alv 0) puhelinta kohden. Näiden lomittajien osalta ns. puhelinrahaa korotetaan enintään 15 euroon työskentelykuukautta kohden.

Edellytyksenä korotetun korvauksen maksamiselle on, että paikallisyksikkö esittää etukäteen Melalle viestintäsuunnitelman, ja että työnantajalla on mahdollisuus hallita puhelimia etänä. Mela edellyttää myös Melan toimittaman mobiilijärjestelmän käyttöä ja aukottoman tietosuojan varmistamista.

Tarkemmat ohjeet on annettu paikallisyksiköille valtionkorvausohjeen muutoksena 23.4.2020.

 

Varmistakaa sovellusten tietoturvallisuus ja asiakkaiden tietosuoja myös älypuhelinten sovelluksissa

Hankittaessa ja käytettäessä uusia älypuhelimia ja niihin ladattavia sovelluksia on kunnan vastuulla huolehtia siitä, että asiakastiedot ja muut salassa pidettävät tiedot on suojattu luotettavasti.

Muistuttakaa myös maatalouslomittajia, että yrittäjien henkilö- tai muita salassa pidettäviä asioita ei missään nimessä saa julkaista missään SOME-kanavissa. Esimerkiksi WhatsApp ei ole tietoturvallinen viestintäkanava. 4/2020

 

Kantar TNS Agri Oy:n tekemän Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimuksen tulokset julkaistaan 15.5.2020

Kantar TNS Agri Oy on luovuttanut Melalle kyselytutkimuksen tulokset myös lomituspalvelujen osalta. Päivi Wallin esittelee tulokset teille etäyhteyden kautta 15.5. klo 9 alkavassa tilaisuudessa. Lähetämme Teams-linkin teille lähempänä ajankohtaa.

 

Lomittajien työllistämiseen tulee nyt kiinnittää erityistä huomiota

Olemme saaneet joistain paikallisyksiköistä viestiä siitä, että maatalousyrittäjät eivät ole tässä poikkeustilanteessa halukkaita pitämään vuosilomiaan, vaan säästävät niitä myöhemmin pidettäviksi. Tästä on joissain paikallisyksiköissä tullut niin suuri ongelma, että lomittajia saatetaan joutua lomauttamaan. Koronaepidemian mahdollisesti iskiessä samanaikaisesti sekä lomittajiin että maatiloille, tilanne voi äkkiä kääntyä päinvastaiseksi.

Ehdotamme, että kaikki paikallisyksiköt, joissa tämä ongelma on, lähettäisivät nyt kirjeen kaikille asiakkailleen, jotka eivät ole vielä ilmoittaneet kaikkia loma-ajankohtiaan. Kirjeessä voisi pyytää ilmoittamaan pitämättömien vuosilomien ajankohdat esimerkiksi siten, että vähintään puolet vuosilomapäivistä tulisi pidettäviksi elokuun loppuun mennessä. Kirjeessä on hyvä perustella asia siten, että tässä poikkeustilanteessa ei voida varmistaa, että pitämättömiä lomia pystytään toteuttamaan myöhempänä ajankohtana, jos ajankohdista ei ole sovittu mahdollisimman pian. Kirjeeseen voi liittää myös Lomitusnetistä tulostettavan tulosteen Yrittäjän lomaseuranta.

Paikallisyksiköllä on oikeus määrätä hakuaika. Jos maatalousyrittäjä ei ilmoita loma-aikojaan, paikallisyksikkö voi tarjota lomittajaa paikallisyksikölle sopivana ajankohtana.

Jos maatalousyrittäjä ei ilman pätevää syytä ota lomittajaa vastaan, hän voi menettää kyseiset lomapäivät.

16.09.2020Enemmän irti Jytystä
16.09.2020Varaa majoitus kevät- ja syyskokoukseen
08.09.2020Ministeri nimesi lomitushallinnon työryhmän
08.09.2020Työaikakorvaukset suunniteltava ennakkoon
07.09.2020"Lomituspalvelujen tulevaisuus - Lomituslainsäädännön uudistaminen" 18.3.2020 jälkeen käyty julkinen keskustelu Otakantaa.fi -palvelussa.
04.09.2020Työryhmä tarkastelemaan maatalouslomituksen hallintomalleja
01.09.2020Ilmianna loistolomittaja -kampanja käynnistyy 1.10.2020
08.08.2020Tahkolla LM-kurssilla muutama paikka vapaana
06.08.2020Ohjelma Iisalmen kokousviikonloppuun
30.07.2020Kiky-tunnit poistuu elokuun lopussa

Siirry arkistoon »