Työtä merkintä työvuoroluettelossa

14.02.2020

Työvuoroluettelo sitoo molempia osapuolia


Tasoittumisjaksojen suunnittelussa käytetään entistä enemmän ns. työtä merkintää, kun lomittajan työkohdetta ei tiedetä aina ennakkoon.


Tällaisissa tapauksissa työnantajan käytäntö vaihtelee. Osa työnantajista suunnittelee lomittajan normaalin keskimääräisen työajan ja osa selvästi alemman tuntimäärän.

Jäsenten on syytä tarkistaa ja tarvittaessa pyytää apua luottamusmiehiltä erityisesti kolmen asian osalta;

Ensimmäiseksi tulee tarkistaa, että tasoittumisjakso todella tasoittuu. Työnantaja ei voi siirtää plus- tai miinustunteja seuraavaan jaksoon. Tasoittumisjakso tarkoittaa sitä, että työaika ja vapaapäivät tasoittuvat.

Toiseksi tulee tarkistaa, että työnantajan suunnitelma ns. työtä merkinnän osalta sitoo työnantajaa. Jos työvuoroluetteloa suunniteltaessa ei tiedetä lomituskohdetta ja työnantaja vahvistaa esim. jakson kahdelle viimeiselle päivälle työajaksi 8 tuntia. Kun lomituskohde myöhemmin vahvistuu ja työaika onkin vain 6 tuntia, työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa. Koska muutos ei ollut ennakoimaton, perustetta työvuoroluettelon muutokseen ei ole.

Sama tulkinta koskee myös tilannetta jossa työtä merkintä on suunniteltu vain 6 tuntiin ja myöhemmin ilmenee 8 tunnin lomitustarve. Tällöin syntyy joko ylityötä tai lisätyötä.

Samoin voi syntyä myös tilanne, jos jokaiselle työtä päivälle ei löydykään työkohdetta. Työnantaja ei voi määrätä lomittajaa vuosilomalle yksittäisten päivien osalta. (Vuosiloman antamisesta on omat määräykset.
Tällöinkään tilanne ei ole ennakoimaton. Toisin sanoen ennakkoon on jo tiedetty, ettei varmaa työkohdetta eikä työaikaa ole.

Kolmanneksi tulee tarkistaa, että tasoittumisjärjestelmä laaditaan koko tasoittumisjakson ajaksi ja se annetaan sopimuksen mukaan etukäteen tiedoksi työntekijälle.

Yhteisesti voidaan sopia


Mikäli työvuoroluetteloon tulee muutoksia, niistä voidaan aina yhteisesti sopia. Sopimisella tarkoitetaan tässä tapauksessa aitoa sopimista, ei työnantajan yksipuolista ilmoitusta. Kun muutos tehdään, pitää samalla tarkasti sopia; mitä muutetaan, mitä maksetaan ja mitä siirretään. Työnantajan on samalla saatettava ko. muutos työntekijän tietoon. Valitettavan usein saamme puheluja siitä, että työvuoroluetteloa on muutettu ja on epätietoisuus siitä mitä maksetaan!

Nykyiset sopimusmääräykset ovat varsin joustavia, mutta paikallisella tasolla tarvitaan entistä enemmän aitoa keskustelua työnantajan ja luottamusmiehen välillä. Kun yrittäjien ja maatalouslomittajien määrä vähenee, palvelujen toimivuuden osalta tarvitaan me-yhteishenkeä niiden tuottamiseen. Keskeistä on muistaa, että viime kädessä luottamusmies on työnantajan voimavara!

Sopimusmääräyksistä on laadittu paikallisyksiköille ns. pienkirje yhteistyössä Maatalouslomittajat ry:n, Jytyn ja KT Kuntatyönantajat kanssa.Raimo Kivineva
Toiminnanjohtaja

 

21.02.2020Yhteistoiminta paikallisyksiköissä
19.02.2020Varaa paikka kevätkokousristeilylle
18.02.2020874 500 nautaa
14.02.2020Työtä merkintä työvuoroluettelossa
05.02.2020Tarkista ja päivitä jäsentietosi Jässärissä ! voit voittaa lahjakortin!
28.01.2020Marika Puhakka Jytyyn projektityöntekijäksi
27.01.2020Suojavaatteiden pesurahaan korotus
24.01.2020Lomituslainsäädännön seminaari
16.01.2020Maatalouslomittaja-lehti ilmestyy helmikuun alussa
15.01.2020Matkakustannusten korvaukset 2020

Siirry arkistoon »