Matkakustannusten korvaukset 2020

15.01.2020

Tarkista maksetut kilometrikorvaukset

Toimistolle on tullut yhteydenottoja matkakustannusten osalta. Kannattaa tarkistaa korvauksen määrät, sillä ainakin yhdessä yksikössä on maksettu 5000 kilometrin jälkeen omalla autolla virheellisesti 37 senttiä kilometriltä, oikea määrä on 38 senttiä.

Samoin kannattaa tarkistaa, jos olet kulkenut töihin metsäautotietä, koska sen osalta maksetaan 9 senttiä/kilometri korotettua korvausta, eli 43 + 9 senttiä/kilometri.

Korvausten määrät olivat samat vuonna 2019, lukuunottamatta moottorikelkkaa ja päivärahaa. Kokopäiväraha on nyt 43 euroa ja osapäiväraha 20 euroa.

KVTES liite 16 Matkakustannusten korvaukset
YLEISET MÄÄRÄYKSET
–– –
MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS
–– –
5 § Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta
Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti:

Auto
kunkin 1.1. alkavan vuoden pituisen ajanjakson
–5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 43 snt/km
–seuraavilta kilometreiltä 38 snt/km

Kilometrikorvaus maksetaan korotettuna
–7 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoonkiinnitettynä
–11 sentillä, jos virkatehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista au-toon kiinnitettynä
–3 sentillä, jos viranhaltija/työntekijä joutuuautossaan kuljettamaan koiraa tai suuriko-koisia tai painoltaan yli 80-kiloisia koneita tai laitteita
–9 sentillä, jos virkatehtävien hoitaminenedellyttää liikkumista autolla metsäauto-tiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla kyseisten kilometrienosalta
–jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan kunkin osalta lisäksi 3 senttiä kilometriltä

Moottoripyörä kunkin 1.1. alkavan vuoden pituisen ajanjakson
–5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 33snt/km
–seuraavilta kilometreiltä 30 snt/km
–jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettaviahenkilöitä, maksetaan lisäksi 3 senttiä kilo-metriltä

Moottorivene – yli 50 hv
110 snt/km
– jos viranhaltijan/työntekijän hallinnassa olevassa kulkuneuvossa matkustaa useita samalle virka- tai virantoimitusmatkalle osallistuvia tai virka-/työtehtävänä kuljetettavia henkilöitä, maksetaan lisäksi 3 senttiä kilometriltä.
– 50 hv tai vähemmän 75 snt/km

Moottorikelkka
104 snt/km


Mopo
18 snt/km


Mönkijä
98 snt/km


muu kulkuneuvo
10 snt/km

polkupyörä
84 snt/vrk


Soveltamisohje
Korotetut korvaukset perävaunusta ja raskaiden koneiden jne. kuljettamisesta voivat tulla kysymykseen yhtä aikaakin.
– – –
PÄIVÄRAHA
– – –
9 § Päivärahan suuruus
Kokopäiväraha on 43 euroa ja osapäiväraha 20 euroa jokaiselta ao. päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta.
– – –

26.05.2020Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus
25.05.2020Elokuussa Tahkolla tapahtuu!
05.05.2020Ajankohtaista Melasta
04.05.2020Totuus kaatuneesta kunta-alan sopimusesityksestä
28.04.2020Kunta-alan sopimuksista päätetään torstaina 30.4.2020
27.04.2020Kunta-alalla on saatu aikaan neuvottelutulos
14.04.2020Osallistu lomituksen uudistuksen keskusteluun
01.04.2020Kunta-alan neuvottelut jatkuvat perjantaina
01.04.2020Vanha sopimus on edelleen voimassa kaikilta osin ja sitä sovelletaan toistaiseksi.
31.03.2020Kunta-alan neuvottelijat pyytävät valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet sovitteluun

Siirry arkistoon »