Lomarahan vaihtaminen vapaaksi vai lomautus?

07.01.2020

 

Luottamusmiehet ovat kyselleet edunvalvontaosastolta neuvoja, miten yt-neuvotteluissa on parasta toimia, kun työnantaja ilmoittaa, että kunnan/sairaanhoitopiirin heikko talous edellyttää henkilöstösäästöjä. Vaihtoehdoiksi työnantaja on yleensä ilmoittanut mm. irtisanomiset, lomautukset ja lomarahan vapaaksi vaihtamiset. Aluksi on varmistettava, että luottamusmies on saanut kattavat tiedot ja selvitykset taloudellisesta tilanteesta ja että ne osoittavat oikeaksi työnantajan väitteen siitä, että henkilöstösäästöjä on PAKKO tehdä. Tämän asian selvittämiseksi on hyvä tehdä yhteistyötä muiden luottamusmiesten kanssa ja tarvittaessa voi ottaa yhteyttä aluetoimistoon tai edunvalvontaosastoon. Kaikki asiaan vaikuttavat tiedot ja selvitykset on annettava hyvissä ajoin ennen ensimmäistä yt-kokousta. Yt-lain mukaisesti henkilöstönedustajilla on myös oikeus pyytää lisätietoja. OmaNetin edunvalvonnan dokumenteista löytyy ohjeita yt-neuvotteluihin.

Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi sovittiin viime neuvottelukierroksella. Tätä koskeva sopimusmääräys on KVTES:n IV luvun 18 §:ssä ja liitteessä 15 (joka on määräaikainen tes ja voimassa vielä 2018-2019 lomarahojen osalta). Liitteessä 15 on aika seikkaperäisesti todettu, mitä pitää huomioida, jos lomarahan vaihtamisesta tehdään paikallinen sopimus.

Kuten yllä olevasta selviää lomarahan vaihtamisesta tehty määräaikainen sopimus ei koske enää lomanmääräytymisvuosilta 2019-2020 maksettavaa lomarahaa eli lomia, joiden ansainta alkoi 1.4.2019. Näiden lomien/lomarahojen osalta toimitaan aikaisempien määräysten mukaan eli sovelletaan pääsopimuksen 13 §:n määräyksiä. Koska Tehy ja Super irtisanoivat kunnan pääsopimuksen syyskuun lopussa, pääsopimus on voimassa sopimuskauden loppuun eli 31.3.2020 saakka ja sen nojalla tehdyt paikalliset sopimukset katsotaan irtisanotuiksi samasta ajankohdasta lukien eli 31.3.2020. Tämänkään vuoksi ei ole syytä tehdä paikallisia sopimuksia mm. lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.

Lähtökohta Jytyllä on jo pitkään ollut se, ettei näitä vaihtosopimuksia suositella ja jäsenistöltä, jota sopimus tulisi koskemaan, on asiaa ensin kysyttävä. Enemmistön kanta pitää olla ensin se, että halutaan tehdä paikallinen sopimus ja vasta sitten, kun paikallinen lomarahavaihtosopimus on tehty, voi työntekijä sopia esimiehen kanssa vaihdosta ja nämä asiat on epäselvyyksien välttämiseksi syytä selkeästi kirjata paikalliseen sopimukseen! Paikallinen sopimus ei siis yksin riitä, vaan työntekijän, joka haluaa vaihtaa lomarahan vapaaksi, on erikseen vielä sovittava asiasta työnantajan kanssa. Paikallinen sopimus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi voidaan tehdä myös sellaiseksi, että se koskee vain osaa lomarahasta esim. vain viikon osalta voi tehdä vaihdon.

Lomautus on jäsenillemme lähes poikkeuksetta parempi vaihtoehto kuin lomarahan vapaaksi vaihtaminen, koska jäsen saa työttömyyspäivärahaa. Työttömyyspäivärahaa saa, jos 2 kuukauden aikana lomautuksen määrä ylittää 5 työpäivää. Lomautuksen ajalta maksettavasta päivärahasta kannattaa pyytää työttömyyskassaltamme lisää tietoa.

 

Marja Lounasmaa

edunvalvontajohtaja

01.04.2020Kunta-alan neuvottelut jatkuvat perjantaina
01.04.2020Vanha sopimus on edelleen voimassa kaikilta osin ja sitä sovelletaan toistaiseksi.
31.03.2020Kunta-alan neuvottelijat pyytävät valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet sovitteluun
24.03.2020Lomituslainsäädännön uudistaminen 2020
20.03.2020Kevätkokousristeily peruuntuu
19.03.2020Voiko työnantaja muuttaa työvuoroluetteloa koronan vuoksi?
17.03.202011 usein kysyttyjä kysymystä koronaan liittyen
16.03.2020Seuraa lomitusseminaaria verkkolähetyksenä
12.03.2020Kevätkokousristeily peruuntuu?
11.03.2020Mela: Koronavirukseen varautuminen maataloudessa

Siirry arkistoon »