Osa-aikaisen työntekijän ylityökynnys

19.12.2019

Osa-aikaisella, jonka säännöllinen työaika on 50 % täyttä työaika tekevän työajasta, neljän viikon tasoittumisjakson työvuoroluetteloa laadittaessa on tiedossa yksi ennalta tiedetty vuosilomapäivä.

Säännöllinen työaika on 73,63 tuntia = ((38,75 x 4) – 7,75) x 50 %.

Tämä on samalla lisätyöraja. Ylityöraja on 147,25 tuntia = (38,75 t  x  4) – 7, 75 t.

Tasoittumisjakson aikana tietoon tulee yksi muu poissaolopäivä sairastumisen vuoksi. Kyseiselle päivälle oli suunniteltu 8 työtuntia. Säännöllinen työaika ja samalla lisätyöraja on 65,63 tuntia = 73,63 t – 8 t. Ylityöraja on 139,25 tuntia = 147,25 t – 8 t.

OSA-AIKAISEN YLITYÖKYNNYS ON SAMA, KUIN KOKOAIKAISELLA.

Lisäksi pitää muistaa, että vuorokautinen ylityökynnys on 12 tuntia ja viikottainen 56 tuntia! (koskee niin osa-aikaista kuin kokoaikaistakin).

28.05.2020Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020?2021 allekirjoituspöytäkirja
28.05.2020Kunta-alalle uudet sopimukset
26.05.2020Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus
25.05.2020Elokuussa Tahkolla tapahtuu!
05.05.2020Ajankohtaista Melasta
04.05.2020Totuus kaatuneesta kunta-alan sopimusesityksestä
28.04.2020Kunta-alan sopimuksista päätetään torstaina 30.4.2020
27.04.2020Kunta-alalla on saatu aikaan neuvottelutulos
14.04.2020Osallistu lomituksen uudistuksen keskusteluun
01.04.2020Kunta-alan neuvottelut jatkuvat perjantaina

Siirry arkistoon »