Huomio ylityö arkipyhäjaksolla/viikolla

18.12.2019

Sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, johon sisältyy pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, juhannusaatto tai muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä tai tapaninpäivä (työaikaa lyhentävä arkipyhä), säännöllinen viikkotyöaika (lisätyöraja) on kutakin edellä lueteltua päivää kohti 7 tuntia 45 minuuttia lyhyempi.

 

Täyttä työaikaa tekevälle voi lisätyötä muodostua vain sillä viikolla, jolla arkipyhälyhennys on annettu.

Muulla viikolla, samassa jaksossa tehty työ on ylityötä kokoaikaiselle työntekijälle!

Eli jos teet työtä jollakin viikolla enemmän mitä työvuoroluetteloon on merkitty, eikä sillä viikolla ole annettu arkipyhävapaata, kyseessä on ylityötä.

Jos arkipyhävapaa on annettu samalla viikolla, silloin kyseessä on lisätyö.

Merkitystä ei ole sillä, milloin arkipyhä on, vaan milloin arkipyhävapaa annetaan!

26.05.2020Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus
25.05.2020Elokuussa Tahkolla tapahtuu!
05.05.2020Ajankohtaista Melasta
04.05.2020Totuus kaatuneesta kunta-alan sopimusesityksestä
28.04.2020Kunta-alan sopimuksista päätetään torstaina 30.4.2020
27.04.2020Kunta-alalla on saatu aikaan neuvottelutulos
14.04.2020Osallistu lomituksen uudistuksen keskusteluun
01.04.2020Kunta-alan neuvottelut jatkuvat perjantaina
01.04.2020Vanha sopimus on edelleen voimassa kaikilta osin ja sitä sovelletaan toistaiseksi.
31.03.2020Kunta-alan neuvottelijat pyytävät valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet sovitteluun

Siirry arkistoon »