Syyskokous Saarijärvellä, -Marika Puhakka varapuheenjohtajaksi!

23.10.2019

 

Syyskokous pidettiin lokakuun alussa Saarijärvellä, kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Pylkkönen, hän toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2012-2013.

 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti, kummastakin tahtiin muutama tarkentava kysymys, johon toiminnanjohtaja vastasi. Toimintamme jatkuu hyvin samanlaisena vuodesta toiseen. Jäsenmaksutuloissa on epävarmuutta kiky-sopimuksen osalta. Lomarahaleikkaus päättynee ja se tuo lisää jäsenmaksutuloja.

 

Jäsenistölle näkyvin kokousasia oli hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali, josta suoriuduttiin hienosti alueiden omilla päätöksillä, ilman äänestyksiä. Etelä-Suomen osalta Riikka Soini siirtyi I-varajäseneksi ja Ulla Kepenek palasi hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi neljänvuoden jälkeen.

 

Länsi-Suomen toinen paikka, eli vanha Keski-Suomi toimi odotetusti. Ahola – Renvall –Ahola ketju tekee vaihtoja tasaisesti. Nyt Anne Ahola siirtyi II-varajäseneksi ja Marjo Ahola nousi hallitukseen. Jarno Renvall nousi varapaikoilla ensimmäiseksi.

 

Länsi-Suomen toinen paikka, eli vanha Pohjanmaan paikoissa ei tapahtunut muutoksia. Teijo Hopealahti jatkaa hallituksessa, vaikka mietti jo luopumistakin välillä.

 

Nuorisovastaavaksi valittiin Elisa Mattila Loviisasta ja varalle Jukka Laakko Siikalatvan paikallisyksiköstä.

 

Tilintarkastajaksi valittiin Maritta Viinamäki ja varalle Raija Mäenpää. Näin ollen yhdistys luopui ammattimaisesta tilintarkastuksesta. Toiminnanjohtaja Kivineva totesi kokouksessa, että nykyinen tilintarkistaja on käytettävissä, mutta tarjous on pyydetty myös yksittäiseltä henkilöltä. Kun otetaan vielä huomioon, että keskustoimisto kerää jäsenmaksut, niin yhdistyksen kautta kulkeva raha on pienentynyt huomattavasti. Toisaalta tilitoimisto hoitaa kirjanpidon ja sitä ei tehdä enää omana työnä. Myös tilitoimisto valvoo omalta osaltaan kirjanpitoa.

 

Kokouksen jälkeisessä koulutusosiossa toiminnanjohtaja Kivineva valotti lomituksen tulevaisuutta. Uudistus tehtäneen kahdessa vaiheessa, hallinto ja palvelut erikseen. Myös EU:n valtiontuen säännöt vaikuttavat palvelujen saantiin.

 

Työmarkkinalakimies Heikki Wilèn kävi kertoi ajankohtaisista työehtosopimusasioista, keskustelua ja kysymyksiä riitti.

 

Yleisen kokouksen jälkeen hallitus piti tavanomaisen järjestäytymiskokouksen. Poikkeuksellisesti puheenjohtaja Hoskari kutsui kokoukseen kuunteluoppilaiksi kaikki paikalla olevat varajäsenet, näin ollen hallituksen kokouksessa oli läsnä yli 20 henkilöä.

 

Henkilövalintojen osalta keskeisin oli varapuheenjohtajan valinta. Rea Puustinen ei enää jatkanut ja Marika Puhakka valittiin yksimielisesti varapuheenjohtajaksi. Työvaliokuntaan, joka hoitaa hallituksen juoksevia asioita valittiin puheenjohtajien lisäksi Teijo Hopealahti edelleen jatkamaan. Yleisvarajäseneksi valittiin Ulla Kepenek.

 

Hallituksen kokous päättyi 18:50. Päivä oli melkein täynnä, saunaan ja uimaan. Osa lähti vielä tansseihin, osa nukkumaan ja muutama kotiin nukkumaan. Ensivuoden toiminta on kirjoissa ja kansissa –kuten sanonta kuuluu.

 

 

 

 

21.02.2020Yhteistoiminta paikallisyksiköissä
19.02.2020Varaa paikka kevätkokousristeilylle
18.02.2020874 500 nautaa
14.02.2020Työtä merkintä työvuoroluettelossa
05.02.2020Tarkista ja päivitä jäsentietosi Jässärissä ! voit voittaa lahjakortin!
28.01.2020Marika Puhakka Jytyyn projektityöntekijäksi
27.01.2020Suojavaatteiden pesurahaan korotus
24.01.2020Lomituslainsäädännön seminaari
16.01.2020Maatalouslomittaja-lehti ilmestyy helmikuun alussa
15.01.2020Matkakustannusten korvaukset 2020

Siirry arkistoon »