Vaihtoehtoisia työpäiviä ? Yhden työmatkan säästö!

14.12.2018

 

Mediassa on virinnyt keskustelua polttoaineen hinnan korotuksista ja myös lomittajien työmatkoista. Ajaminen ei ole kannattavaa eikä varsinkaan lomittajilla, kun työmatkaa taitetaan kahdesti päivässä. Aikaa ja polttoainetta kuluu eikä työpäiväkään aina ole järin pitkä.

Huonompikin matemaatikko osaa laskea yhtälön viiden tunnin työpäivästä ja viidenkymmenen kilometrin työmatkasta – kahdesti päivässä. Näin ollen huonoilla keleillä työmatkaan saattaa tuhraantua jopa enemmän aikaa kuin itse töiden suorittamiseen. Ja vielä sen kymmenen sentin polttoaineen litrahinnan korotuksen jälkeen yhtälöstä ja sen vastauksesta tulee kerrassaan sietämätön.

 

Toreilla ja turuilla satuin kuulemaan tähän ongelmaan keksittyjä HYVIÄ työntekijälle edullisia ratkaisuja! Jossakin paikallisyksikössä tätä ongelmaa on ratkottu yhden työmatkan järjestelyllä. Mikäli tilalla on kaksi yrittäjää jotka eivät ole yhtä aikaa lomalla ja yhden yrittäjän työaika on esimerkiksi 5 tuntia, lomittaja tekee yksin joko aamu tai iltatyöt eli kerralla koko työpäivän tunnit ja yrittäjä taas vastaavasti toiset työt eli kokopäivän oman osuutensa. Tämä on mielestäni kerrassaan hyvä kuvio, mikäli se käy kaikille osapuolille. Lomittaja ajaa kohteeseen vain kerran, saa työpäivän pulkkaan ja välttyy toiselta turhalta tuntuvalta matkalta. Tätä mallia kannattaa ehdottomasti jatkojalostaa ja ottaa käyttöön kaikissa pienen tuntimäärän sijaisavuissa.

 

Haastattelin asian tiimoilta Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Marketta Ahlstenia. Hänen mielestään tällaisessa työpäivässä ei ole ristiriitaa lain kanssa. Pääperiaatteena työpäivien suunnittelussa voi Marketan mukaan pitää sitä että yrittäjillä on tietyt tunti osuudet tilan työpäivästä ja lomittaja lomittaa sen osuuden kenen lomaa tai sijaisapua hän kulloinkin tekee ja toinen yrittäjä tekee oman päivittäisen osuutensa tilan töistä. Tärkeää on kuitenkin noudattaa työnantajan vahvistamia työaikoja.

Marketta heittikin ilmaan mielenkiintoisen asian; voisiko tällä järjestelyllä kenties vähentää osa-aikaisuutta siten että lomittaja lomittaisi kahta eri tilaa samana päivänä?  Sijaisavuissa se ainakin voisi olla käytännössäkin mahdollista. Vuosilomissa taas yrittäjien on pidettävä suuri osa lomista yhtä aikaa mikäli työpäivän pituus on lyhyt. Tämä itsessään takaa lomittajalle jo täyden työpäivän.

Vuonna 2016 voimaan tulleen lain mukaan tilan työpäivien pituudet päivitetään vuosittain ja sama työaika säilyy seuraavaan työaikapäivitykseen asti eikä muutu joka lomitukseen, ellei tilalla todella tapahdu isoja tuotannollisia muutoksia, selventää Marketta vielä tilojen työaikasuunnittelua. Se kuka lomittaa ja miten lomitus on tiloille järjestetty on paikallisyksiköiden itse päätettävissä. Tiloille mieluisa käytäntö on rengaslomitus, jossa tuttu lomittaja tulee lomitusta tekemään. Tähän Marketta kertoo Melan rohkaisevan yrittäjiä ottamaan myös muita lomittajia töiden turvaamiseksi silloinkin kun tuttu lomittaja ei ole saatavissa. Parhaita kokemuksia on renkaista, joissa on useita lomittajia.

 

Toinen  vastaavanlainen ajatus virisi aikanaan itselleni lasten ollessa pieniä. Hoito olisi ollut helpompi järjestää yhteen kuin kahteen osaan päivässä. Kaikkien jaksamista olisi auttanut se, että työpäivä olisi ollut yhdessä eikä kahdessa pätkässä. Kyselin voisiko isoja tiloja jakaa tehtäväksi niin että kun kokonaistyöaika tahtoi venyä lähemmäs 12 tuntia niin päivä olisi jaettu kahdelle lomittajalle. Toinen tekisi aamutyöt ja toinen iltatyöt. Ideana hyvä, mutta työnjohto ei asialle lämmennyt. Tilallisilla ei niinkään ollut asiaan negatiivista kommentoitavaa.

 

Nyt olisikin aika nostaa nämä molemmat ajatukset käytäntöön. Lomittajista alkaa olla pula vähän joka paikassa ja uudistuksia tarvitaan. Hommasta täytyy saada mielekästä ja kannattavaa. Sitä se ei ole nykyisillä lyhyillä työpäivillä ja pitkillä työmatkoilla, joista ei saada korvausta kuin toisesta. Eikä kilometrikorvauksiin ole varmastikaan tulossa korotuksia lähiaikoina.

28.05.2020Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020?2021 allekirjoituspöytäkirja
28.05.2020Kunta-alalle uudet sopimukset
26.05.2020Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus
25.05.2020Elokuussa Tahkolla tapahtuu!
05.05.2020Ajankohtaista Melasta
04.05.2020Totuus kaatuneesta kunta-alan sopimusesityksestä
28.04.2020Kunta-alan sopimuksista päätetään torstaina 30.4.2020
27.04.2020Kunta-alalla on saatu aikaan neuvottelutulos
14.04.2020Osallistu lomituksen uudistuksen keskusteluun
01.04.2020Kunta-alan neuvottelut jatkuvat perjantaina

Siirry arkistoon »